diumenge, 2 de novembre del 2008

Els dipòsits bancaris

En aquest temps de crisis que estem vivim, els Banc i caixes necessiten urgentment la captació de diners. Necessiten que els seus clients contractin dipòsits, plans de pensions, assegurances d'estalvi, ...

La raó poden ser diverses...però si no tenen diners no poden per exemple, concedir més hipoteques o pagar els interessos dels dipòsits a punt de vèncer (un peix que es mossega la cua).

El que vull escriure amb aquesta entrada, és aclarir els 4 conceptes bàsics que hem de tenir clar a l'hora de posar els nostres estalvis en un Banc o Caixa. A més a més, amb la saturació d'ofertes que hi ha avui en dia cal destriar les ofertes interessants a les que són enganyoses.

El primer que ens hem de preguntar és : ¿Quant temps vull tenir els meus estalvis en el Banc o Caixa?
La resposta serà el plaç en què contractaré el dipòsit. Normalment i perquè l'inversió sigui rentable aquest plaç ha de ser igual o superior a 1 any.

Aquesta pregunta es important, doncs serà un temps que no podrem disposar d'aquest diners i, en cas de voler-ho fer, haurem de pagar una comissió de penalització.

¿Quin benefici obtindré dels meus estalvis?
La resposta aquí ja és més difícil. Cada entitat financera i cada dipòsit pot tenir una forma diferent de generar interessos. Per aquest motiu el Banc d'Espanya obliga a totes les entitats publicar un índex que homogeneïtzi tots els dipòsits, la TAE.

La Tasa Anual Equivalent (TAE)és una referència orientativa sobre el cost real d'una inversió (els nostres estalvis) o sobre un préstec.

La TAE té en compte els interessos, les comissions bancàries, la forma de pagament -mensual, trimestral, anual, ...) i altres despreses. Per calcular la TAE a partir del tipus d'interès s'utilitza la següent fórmula:
a on r és el tipus d'interès nominal expressat en tant per ú (7% = 0,07)
a on f és la freqüència de cobrament/pagament d'interessos (12 si és mensual, 4 si és trimestral o 1 si és anual)

La TAE i el TIN (tipus interès nominal) són exactament igual si la inversió és a 1 any i el pagament d'interessos és al venciment. Però normalment els Banc i Caixes no són tan simples i ho compliquen tot.

El més habitual és trobar-se anuncis com aquest: "Dipòsit al 7% TAE amb pagament d'interessos trimestrals".

És a dir, al cap d'un any obtindrem un benefici (aplicant la fórmula del Carrete):
però intentem esbrinar que ha fet el Banc o la Caixa i veurem que no tot és tan perfecte.

Aquest dipòsit té un TIN -tipus d'interès- de:
és a dir, un 6,8% -fixem-nos en el petit detall que ja no és un 7% tal i com deia l'anunci-

L'anunci deia que els interessos es cobraven trimestralment, per tant hem de conèixer quin rendiment hem de tenir el primer trimestre.
Per tant, tenim
  • 1,7058% sobre 100€ el primer trimestre = 101,70€
  • 1,7058% sobre 101,70€ -capital acumulat- el segon trimestre = 103,44€
  • 1,7058% sobre 103,44€ -capital acumulat- el tercer trimestre = 105,20€
  • 1,7058% sobre 105,20€ -capital acumulat- el quart trimestre = 107€
Per tant, per poder cobrar 107€ no podem treure els diners fins al final del nostre venciment.

Els matisos són importants, el Banc només ha tingut que desemborsar un 6,8% per oferir-nos un 7%

Exposem un altre cas que s'accentua aquest fet. Veiem el següent anunci. "Dipòsit estrella: 7% TAE a 6 mesos"

En un primer instant, podem pensar...
però aquí la variable ha tenir en compte és el temps!!! La nostra inversió no és a 1 any sinó a 6 mesos, per tant hem de cobrar:
Hi ha entitats, com per exemple bancaja, que els interessos no els reinverteix en el dipòsit sinó que s'abonen en un altre compte i per tant estan subjectes a la retenció fiscal (18%).
Per tenir els conceptes clars, tots els interessos estan subjectes a una retenció del 185 però cobrar-los trimestralment o al venciment del dipòsit ens afecta. veiem un exemple.

Si invertim 100€ en un dipòsit al 7%TAE durant un any, rebrem al venciment un benefici de 7€ els quals hem d'aplicar la retenció: 7€ - 18% = 5,74€
Obtenim una rentabilitat neta del 5,74%

En canvi, si volem cobrar els interessos trimestralment tenim:

Calculem el tipus d'interès nominal
calculem quin rendiment hem de tenir el primer trimestre.
D'aquests interessos (1,7058€) apliquem la retenció: 1,7058€ - 18% = 1,3987€

Com que els interessos no els reinvertim en el dipòsit, cada trimestre cobrarem els mateixos interessos per tant tenim: 1,3987 * 4 trimestres = 5,59€

Resumint,
  • Si cobrem els interessos al venciment tindrem 5,74€ (una rendibilitat neta del 5,74%)
  • Si cobrem els interessos cada trimestre tindrem 5,59€ (una rendibilitat neta del 5,59%)
La diferència per quantitats elevades pot ser significativa.

Últim consell: Els diners invertits han de generar diners. Recomano evitar sempre que es pugui els dipòsits amb remuneració en espècie. És a dir, inverteixo els diners per una cafetera o un nòrdic.