dilluns, 10 de novembre del 2008

Cortijo de Nínchez

Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

dijous, 6 de novembre del 2008

Problema de matemàtiques

Construir els nombres del 0 al 10 utilitzant quatre 4 i les operacions +, -, *, /.
Per exemple:

 • 0 = (4 + 4) - (4 +4).... (si ho vols intentar deixa de llegir)
 • 1 = (4 - 4) + (4 / 4)
 • 2 = (4 / 4) + (4 / 4)
 • 3 = (4 * 4 * 4) / 4
 • 4 = ( (4 - 4 ) * 4 ) + 4
 • 5 = ( (4 * 4) + 4 ) / 4
 • 6 = ( ( 4 + 4) / 4 ) + 4
 • 7 = (4 + 4) - ( 4 / 4 )
 • 8 = ( 4 + 4 + 4 - 4 )
 • 9 = ( ( 4 / 4 ) + 4 ) + 4
 • 10 = je, je, ... espero les vostres respostes

Hi han més possibilitats... a veure si les trobeu!!

diumenge, 2 de novembre del 2008

Els dipòsits bancaris

En aquest temps de crisis que estem vivim, els Banc i caixes necessiten urgentment la captació de diners. Necessiten que els seus clients contractin dipòsits, plans de pensions, assegurances d'estalvi, ...

La raó poden ser diverses...però si no tenen diners no poden per exemple, concedir més hipoteques o pagar els interessos dels dipòsits a punt de vèncer (un peix que es mossega la cua).

El que vull escriure amb aquesta entrada, és aclarir els 4 conceptes bàsics que hem de tenir clar a l'hora de posar els nostres estalvis en un Banc o Caixa. A més a més, amb la saturació d'ofertes que hi ha avui en dia cal destriar les ofertes interessants a les que són enganyoses.

El primer que ens hem de preguntar és : ¿Quant temps vull tenir els meus estalvis en el Banc o Caixa?
La resposta serà el plaç en què contractaré el dipòsit. Normalment i perquè l'inversió sigui rentable aquest plaç ha de ser igual o superior a 1 any.

Aquesta pregunta es important, doncs serà un temps que no podrem disposar d'aquest diners i, en cas de voler-ho fer, haurem de pagar una comissió de penalització.

¿Quin benefici obtindré dels meus estalvis?
La resposta aquí ja és més difícil. Cada entitat financera i cada dipòsit pot tenir una forma diferent de generar interessos. Per aquest motiu el Banc d'Espanya obliga a totes les entitats publicar un índex que homogeneïtzi tots els dipòsits, la TAE.

La Tasa Anual Equivalent (TAE)és una referència orientativa sobre el cost real d'una inversió (els nostres estalvis) o sobre un préstec.

La TAE té en compte els interessos, les comissions bancàries, la forma de pagament -mensual, trimestral, anual, ...) i altres despreses. Per calcular la TAE a partir del tipus d'interès s'utilitza la següent fórmula:
a on r és el tipus d'interès nominal expressat en tant per ú (7% = 0,07)
a on f és la freqüència de cobrament/pagament d'interessos (12 si és mensual, 4 si és trimestral o 1 si és anual)

La TAE i el TIN (tipus interès nominal) són exactament igual si la inversió és a 1 any i el pagament d'interessos és al venciment. Però normalment els Banc i Caixes no són tan simples i ho compliquen tot.

El més habitual és trobar-se anuncis com aquest: "Dipòsit al 7% TAE amb pagament d'interessos trimestrals".

És a dir, al cap d'un any obtindrem un benefici (aplicant la fórmula del Carrete):
però intentem esbrinar que ha fet el Banc o la Caixa i veurem que no tot és tan perfecte.

Aquest dipòsit té un TIN -tipus d'interès- de:
és a dir, un 6,8% -fixem-nos en el petit detall que ja no és un 7% tal i com deia l'anunci-

L'anunci deia que els interessos es cobraven trimestralment, per tant hem de conèixer quin rendiment hem de tenir el primer trimestre.
Per tant, tenim
 • 1,7058% sobre 100€ el primer trimestre = 101,70€
 • 1,7058% sobre 101,70€ -capital acumulat- el segon trimestre = 103,44€
 • 1,7058% sobre 103,44€ -capital acumulat- el tercer trimestre = 105,20€
 • 1,7058% sobre 105,20€ -capital acumulat- el quart trimestre = 107€
Per tant, per poder cobrar 107€ no podem treure els diners fins al final del nostre venciment.

Els matisos són importants, el Banc només ha tingut que desemborsar un 6,8% per oferir-nos un 7%

Exposem un altre cas que s'accentua aquest fet. Veiem el següent anunci. "Dipòsit estrella: 7% TAE a 6 mesos"

En un primer instant, podem pensar...
però aquí la variable ha tenir en compte és el temps!!! La nostra inversió no és a 1 any sinó a 6 mesos, per tant hem de cobrar:
Hi ha entitats, com per exemple bancaja, que els interessos no els reinverteix en el dipòsit sinó que s'abonen en un altre compte i per tant estan subjectes a la retenció fiscal (18%).
Per tenir els conceptes clars, tots els interessos estan subjectes a una retenció del 185 però cobrar-los trimestralment o al venciment del dipòsit ens afecta. veiem un exemple.

Si invertim 100€ en un dipòsit al 7%TAE durant un any, rebrem al venciment un benefici de 7€ els quals hem d'aplicar la retenció: 7€ - 18% = 5,74€
Obtenim una rentabilitat neta del 5,74%

En canvi, si volem cobrar els interessos trimestralment tenim:

Calculem el tipus d'interès nominal
calculem quin rendiment hem de tenir el primer trimestre.
D'aquests interessos (1,7058€) apliquem la retenció: 1,7058€ - 18% = 1,3987€

Com que els interessos no els reinvertim en el dipòsit, cada trimestre cobrarem els mateixos interessos per tant tenim: 1,3987 * 4 trimestres = 5,59€

Resumint,
 • Si cobrem els interessos al venciment tindrem 5,74€ (una rendibilitat neta del 5,74%)
 • Si cobrem els interessos cada trimestre tindrem 5,59€ (una rendibilitat neta del 5,59%)
La diferència per quantitats elevades pot ser significativa.

Últim consell: Els diners invertits han de generar diners. Recomano evitar sempre que es pugui els dipòsits amb remuneració en espècie. És a dir, inverteixo els diners per una cafetera o un nòrdic.

dilluns, 29 de setembre del 2008

El mètode GTD

El GTD (Getting Things Done - 'Tenir les coses fetes') és un mètode de gestió d'activitats o altrament dit, un mètode personal de productivitat -com ser més efectiu amb el menor esforç possible-.

La idea bàsica és molt senzilla. Cal esborrar de la nostra ment totes les tasques que tenim pendents, guardant-les en un lloc concret. D'aquesta manera, alliberem la nostra ment de recordar que cal fer i es pot concentrar en fer la tasca.

Aquest mètode va ser desenvolupat per David Allen en el seu llibre 'Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity' publicat al 2001, i a data d'avui encara continua vigent i guanyant adeptes arreu del món.

El mètode GTD defineix 5 etapes per a dominar el flux de treball.
 1. RECOPILAR: Recollir en un 'cub' tot el que necessites recordar o realitzar. Com exemple de possibles entrades a aquest 'cub' podríem trobar el correu electrònic, feeds, trucades, ...
 2. PROCESSAR: Processar els elements del 'cub'. En el següent gràfic (extret de la web oficial de David Allen) podem veure quina és la seqüència a seguir,
  En aquest apartat cal tenir present el següent corol·lari del mètode: 'Qualsevol tasca que pugui realitzar-se en menys de 2 minuts, cal fer-la'.

  Tanmateix estem en una etapa de reflexió. Un anàlisis -amb calma- sobre la planificació d'una tasca ens generarà una sèrie d'accions més tard sense necessitat de tornar-les a planificar.
 3. ORGANITZAR: Cal ubicar els diferents elements en diferents llistes per ser atesos. Les possibles llistes que podem generar són:
  • Pròximes accions / recordatoris: Per a tot element que requereixi la nostra atenció, cal decidir quina és la pròxima acció necessària a realitzar.
   És convenient guardar aquestes accions pel context a on es poden realitzar (oficina, telèfon, ordinador,...).
  • Projectes: Tota tasca que requereixi més d'una acció. Cal revisar periòdicament per assegurar que tot projecte té una pròxima acció associada a ell.
  • En espera: Quan s'ha delegat una acció o s'espera un esdeveniment extern.
  • Algun dia: Coses que és vol fer però no és pot.
  • Objectius i valors: Llistat d'objectius i valors propis. En aquest llistat podem incloure:
   + Objectius d'1 a 2 anys (amb revisió trimestral)
   + Objectius de 3 a 5 anys (amb revisió anual)
   + Carrera, propòsits, estil de vida (amb revisió anual)
 4. REVISAR: Potser l'etapa més feixuga del sistema però la que aporta més valor. S'ha de revisar la llista de pròximes accions / recordatoris diàriament o quan tinguem un moment lliure.
  Setmanalment cal revisar totes les accions destacades, els projectes i els ítems 'en espera'.
  Podeu trobar un llistat per ajudar a aquesta revisió, en aquest link.
 5. FER: Realitzar les accions escollides segons el que és pot fer (context), el temps necessari, ...
Amb aquests 5 passos ja podem posar en pràctica el mètode GTD, però potser començar és la part més difícil (com sempre).
El primers passos per començar són:
 • Organitzar tots els documents que hi hagi sobre l'escriptori fins que aquest estigui net i ordenat.
 • Processar el correu electrònic i bústia d'entrada fins a netejar-la.
 • Realitzar un brainstorming -pluja d'idees- de tasques i idees en un quadern o dispositiu mòbil.
 • establir un sistema classificatori senzill.
 • Crear llistes conceptuals de totes les teves accions; una llista de projectes, una llista d'espera, ...
 • Utilitzar un calendari per a recordar futures tasques o compromisos
 • Fer una revisió setmanal
I fins aquí l'explicació teòrica de GTD. Ara cal adaptar aquesta metodologia a les necessitats i funcionament de cadascú.
Jo ho intentaré al llarg de 2 a 3 setmanes i desprès tornaré a publicar un post amb els meus resultats.

Ànims!!!

P.S. S'accepten tot tipus de suggeriments.

dilluns, 22 de setembre del 2008

Conèixer el futur

Llegia avui a google.dirson.com una post sobre la creació d'un blog per part d'un fundador de Google, en Sergey Brin.

El blog anomenat too, joc de paraules que fa referència al nombre 2 (two en anglès) contraposant-se al nombre googol (un 1 seguit de 100 zeros) d'on prové el nom Google, el co-fundador de Google intenta expressar els seus pensaments, idees, ...

El que més m'ha sorprès, i d'aqui l'entrada d'aquest blog, és el segon missatge del blog: LRRK2.
En aquest missatge, un dels homes més rics del món, afirma que té una mutació en el gen LRRK2 que li provoca que tingui un percentatge d'entre un 20% i un 80% de generar l'enfermetat de Parkinson.

Va realitzar-se la prova de l'ADN a l'empresa 23andMe que es propietat de la seva dona i a on Google ha invertit molts milions de dòlars.
Aquesta empresa ofereix per uns 400$ (276 €) el teu mapa genètic el cual et permet conèixer si pots tenir més de 80 malalties, els teus antepassats o, potser el més típic, proves de paternitat.

Saber el que ha de venir pot ajudar a preparar-te i a minimitzar els efectes, però també pot crear-te una angoixa que no et permeti viure.

¿Ens agradaria saber quan i com morirem?

Sóc de l'opinió que la ignorancia fa la felicitat, però aquest cop m'agradaria conèixer el que diu el meu genoma, en definitiva preparar-me.

I vosaltres (si és que hi ha algú ;-), us agradaria saber quin risc podeu tenir de patir certes malalties?

dissabte, 30 d’agost del 2008

Platja Morro del Gos


El Perelló és un poble interior de les terres de l'Ebre. Aquest poble té un important parc eòlic a la seva part de muntanya però també te dues platges espectaculars, una al costat de l'altra.

Nosaltres anàvem (quasi sempre per la tarda) a la platja 'Morro del Gos'. Una platja plena de pedres que ens recordaven la necessitat de portar sabates per caminar i banyar-se.

Aquesta platja tenia unes roques a on hi havia força crancs i, és clar, la Maria i la Marina només volien estar-hi per veure si en pescaven.

dijous, 28 d’agost del 2008

Flors

Flors que hi havien a la casa de l'Ampolla.

He aplicat un retoc fotogràfic. Vaig trobar una web amb tot de marcs per a photoshop.

dilluns, 25 d’agost del 2008

Cadenes

¿Quantes pesades cadenes tenim en la nostra vida?

dimecres, 20 d’agost del 2008

Bassa de les olles - II


Una altra fotografia de la 'Bassa de les olles'.

Aquesta foto l'he tractat amb el photoshop per saturar els colors i per aplicar l'emmarcat.

diumenge, 17 d’agost del 2008

Trabucador

Al sud del Delta hi ha el 'trabucador', una platja allargassada de sorra que separa la mar Mediterrània de del port dels Alfacs (mapa).

És un tros de platja espectacular, verge, de sorra fina, ... en fi, un lloc preciós.

dijous, 14 d’agost del 2008

Barca

A la desembocadura del riu Ebre hi ha tot un negoci de cara al turista. Records, Restaurants i Vaixells que fan una volta per la desembocadura explicant i ensenyant curiositats del Delta, com per exemple la muntanya més alta (5 metres) coronades amb les verges de les comunitats republicanes que varen lluitar a la batalla de l'Ebre.

Al costat del moll per agafar el vaixell turístic, vaig veure aquesta barca amb el bidó i em vaig recordar d'una fotografia que havia vist en una revista.

dilluns, 11 d’agost del 2008

Bassa de les olles

Durant les vacances al Delta de l'Ebre, vàrem visitar una zona humida d'aniuament, la Bassa de les Olles.

Aquesta zona és troba a la part nord del Delta, molt a prop de l'Ampolla. És una zona petita a on a la primavera i a l'estiu és deuen veure (a l'estiu només hi ha 2 ànecs) un munt d'espècies des de els miradors que hi han ubicats al voltant de la bassa.Imatge composta de tres fotografies i adjuntades amb el Photoshop CS2

dissabte, 9 d’agost del 2008

Festa Major 2008 - IV (i últim)

En la primera imatge d'aquest tirallonga de fotografies sobre la Festa Major, vaig mostrar els focs artificial -començar amb l'ùltim acte de la Festa-. Aquella nit l'Albert Isús i jo vàrem estar jugant amb les càmeres per trobar la foto perfecte.

la imatge que adjunto, conté unes quantes proves que vaig fer jugant amb l'obertura del diafragma i la velocitat. Finalment, crec que la combinació perfecte és obertura molt petita i una velocitat d'entre 3 a 7 segons.

dimecres, 6 d’agost del 2008

Festa Major 2008 - III

A la cercavila de Gegants de Rubí, vaig fer aquesta foto una mica tirar per tirar. Quan la vaig traspassar a l'ordinador vaig veure que si la treballava una mica amb el Photoshop, podria quedar acceptable.

Els treballs de post-processament que vaig fer són:
 • Saturació de color
 • Desenfocament gaussià de allò que no eren els gegants.
Sembla que no ha quedat malament...

dilluns, 4 d’agost del 2008

Festa Major 2008 - II

Quants records que porten les espardenyes de tres betes.

Al setembre la Marina entrarà a l'Esbart Dansaire de Rubí... i potser l'any vinent sortirà en aquest bloc ;-)


divendres, 11 de juliol del 2008

Tancat per Vacances


Tanco per vacances fins el proper 4 d'Agost.

Espero, en aquests dies de relax, poder preparar més imatges i escrits i de cara el curs vinent, penjar més material i més habitualment.

El millor desitjos per tots

dimecres, 9 de juliol del 2008

Festa Major 2008

Molt temps sense escriure... molta feina no acabada.

Per fi he pogut fer funcionar el photoshop 7.0 en linux a través de wine. Estic meravellat!!!

Com a aperitiu ajunta una foto feta durant la Festa Major de Rubí, més concretament en el piromusical, emmarcada a l'estil Scott Kelby.

dimarts, 17 de juny del 2008

Enric Vilardell Navas

Ja ha nascut!!!

L'Enric ja ha vingut al món el 07 de Juny a les 15.30h. Va pesar 3,1Kg i va mesurar 49 cm.

El més curiós de tots és que l'Enric es va avançar 2 setmanes per néixer el mateix dia que la seva germana.dijous, 24 d’abril del 2008

Les matemàtiques estan a tot arreu

Fa unes setmanes que he descobert el Google Reader i estic suscrit a diversos feeds.

Un que m'ha agradat molt l'he llegit al blog de microsiervos.

Transcripció literal:

Spaghetti a la Fibonacci

Alejandro nos envió esta receta/mini-cuento que se inventó:

Fibonacci pasó gran parte de su vida intentando que su nombre pasase a la posteridad. Invirtió décadas en una receta magistral de pasta con la que ser recordado por siempre. Murió sin conseguir su objetivo. Su esposa, como prueba de su gran amor por él, le hizo un regalo el día de su entierro: Escribió en su lápida los ingredientes del plato que más le había gustado de su marido:

Spaguetti a'la Fibonacci

1 kilo de pasta
2 huevos
3 cebollas
5 lonchas de beicon
8 cucharadas de aceite
13 taquitos de queso parmesano
21 cucharadas de nata líquida
Al final un s'adona que les mates estan a tot arreu. Impressionant!!!

dissabte, 19 d’abril del 2008

Els camins del desig (Desire paths)

Sempre m'han agradat les miscel·lànies. Encara recordo quan el meu avi em llegia del TBO la secció 'De todo un poco'.

Fa uns anys va arribar a la meva mà el llibre "Miscelánea Original de Schott" de Ben Schott, i va ser el punt clau per determinar que el que més m'agrada es saber una mica de tot.

Aquesta setmana he descobert una d'aquelles coses que perfectament poden anar a una miscel·lània, els camins del desig.


Podeu llegir més sobre el tema a microsiervos.

dissabte, 12 d’abril del 2008

Arrosada

El passat diumenge 6 d'abril varem celebrar l'aniversari de la Cristina (24 anys) i per celebrar-ho vàrem decidir fer una arròs de muntanya al terrenys del cunyat.

L'arròs va quedar bonissím i amb ganes de tornar a repetirArròs de muntanya:
 1. Fregim el pollastre, les costelles de porc i les salsitxes. Un cop estiguin ben fetes retirar.
 2. Fregim la ceba, l'all, les cartxofes, la mongeta tendre i el pebrot vermell.
 3. Quan agafin un toc de color, tirar la carn i tot seguit el tomàquet... en el nostre cas 1 pot.
 4. Remenar-ho bé durant 5 minuts i llençar força aigua de 3 a 4 litres-
 5. Quan comenci a bullir l'aigua...llençar l'arròs i remenar molt suaument de quan a quan.
 6. ... a menjar!!!
El truc resideix en el foc... nosaltres varem fer servir llenya prima que feia flama però sense passar-nos. De quan en quan llançàvem 2 o tres branquillons per fer una mica de flama i que l'aigua bullis.

Link al àlbum de fotos (cliqueu sobre la imatge)...
Arrosadadimarts, 18 de març del 2008

La conjectura 3x + 1

Fa temps que estic subscrit al servei de publicacions del Departament de Matemàtiques de la UAB (Materials Matemàtics). De quant en quant, els professors del Departament publiquen escrits sobre algún tema matemàtic.

Aquest mes m'ha arribat un escrit fet pel Catedràtic d'Universitat Jaume Llibre sobre la conjectura 3x+1.

Partim de la funció
Si agafem x=13 podem construir la següent successió:
13, 40, 20, 10, 6, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ...

si agafem x=24, tenim:
24, 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ...

Observem que ambdues successions acaben amb el cicle 4, 2, 1 indefinidament.

Citat l'article, 'Els matemàtics, davant d'un fet com aquest, són agosarats i ràpidament fan una conjectura, és a dir una hipòtesis emesa a priori sobre un enunciat del qual encara s'ignora la demostració."

Conjectura 3x+1: Provar que per a tot número natural x, si construïm la seva successió tal i com hem explicat, arribarem a repetir els números 4, 2, 1.

Doncs, això que sembla tan fàcil és un problema intractable i que encara no s'ha resolt. Bé, millor dit, només s'ha pogut demostrar que per a qualsevol nombre x natural més petit que 17 · 2^58 això és cert.

Podeu consultar la resolució a l'article.

El que més m'ha sorprès d'aquest article és el fet com hi ha gent que és planteja aquesta coses que semblant tan insignificants per adonar-se l'insignificant que és l'home davant del coneixement.

Jo vull ser com ells.

dissabte, 16 de febrer del 2008

Art?

A Berlín en farien una exposició...
A New York una restrospectiva...
A Barcelona un espai jove...

A Rubí hauriem de fer un judici als arquitectes que van dissenyar aquests edificis del 25 de Setembre.


dilluns, 11 de febrer del 2008

Enric Vilardell Navas

Amb 3 (esquerra) 4 mesos i mig (dreta) ...
divendres, 8 de febrer del 2008

La Mola - Montcau - La Mola

El passat dimecres 30 de gener tenia vacances per anar a esquiar, però com comença a ser habitual els darrers anys, l'empresa TRAVISKI ho va anular. No sé si per falta de gent o per falta de neu...

La qüestió és que vaig decidir anar a caminar a unes dels llocs que més records hem porta... a la Mola.

La idea era fer fotografies durant tota l'excursió...

Vaig arribar a les 8h. del matí a Matadepera amb un cel ple de núvols baixos... :-( quin dia havia triat, però al final no va ser així.

Un cop vaig arribar al cavall Bernat i vaig agafar el camí que surt per la dreta per enfilar-me cap amunt, vaig veure que seria un dia espectacular...


El sol sortint per sobre del núvols i il·luminant el camí cap a la Mola...

Enlloc de pujar directament a la Mola, vaig decidir agafar el camí de la Font Soleia.


La veritat és que aquest camí, sempre m'ha agradat. Les vistes són espectaculars i els corriols que circulen entre pendents i parets et

fan sentir com si fossis un furtiu... segur que molts anys la gent ha utilitzat aquest camí per creuar la Mola sense ser vistos pels vigilants del Monestir...

La meva idea era arribar a esmorzar als òbits i d'allar anar caminant fins al Montcau.I així, ho vaig fer i desprès de caminar i caminar em vaig adonar de la baixa forma que tinc. Rampes per les cames i esquena destrossada. Però la idea era senzilla, poc a poc i un peu davant de l'altre... no tenia pressa, volia disfrutar del dia, ...


Les vistes eren espectaculars i no trobava ningú pel camí... estava sol?

Cap a al migdia i tornar del Montcau vaig començar a trobar-me gent.. no gaire.. 5 persones però algo és algo :-)


Dinar a la Mola, coca-cola al Bar i tornada cap a casa a buscar la Marina.


Valoració final del dia: Perfecte!!! qué més puc demanar?diumenge, 20 de gener del 2008

Montserrat al capvespre

Aquest cap de setmana he practicat molt amb el Photoshop.

Aquest és el resultat...

dimarts, 1 de gener del 2008

2008

Aquesta imatge evoca tot el que desitjo pel 2008.